> InvestGDA Przetargi

Projekty Inwestycyjne

Prężnie realizowana działalność inwestycyjna na terenie miasta to wartość bezpośrednio wpływająca na jego rozwój. Biorąc pod uwagę cel działań, projekty inwestycyjne to nasz core business. W celu wsparcia rozwoju gospodarczego Gdańska, InvestGDA przeprowadza kompleksowy proces komercjalizacji kluczowych terenów inwestycyjnych na mapie miasta. W celu podniesienia wartości oferowanych powierzchni, reinwestujemy pozyskane ze sprzedaży środki w rozbudowę, a tym samym rozwój infrastruktury wewnętrznej. Przygotowane zaplecze w postaci dróg, parkingów, ciągów pieszych czy zbiorników retencyjnych, stanowi wartość dodaną dla przyszłym inwestorów. Przygotowując dogodne warunki do prowadzenia działalności zespół InvestGDA duży nacisk kładzie jednocześnie na kwestię zrównoważonego rozwoju, wykorzystując dla przykładu naturalne właściwości retencyjne oferowanych terenów.