> InvestGDA kontakt

Skontaktuj się z nami

Gdańska Agencja Rozwoju
Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
woj. pomorskie, Polska
NIP: 583-305-46-20
Regon: 220714278

Nr konta: 22 1160 2202 0000 0001 2687 3013
Oznaczenie sądu rejestrowego:
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000328827
Kapitał zakładowy: 489.010.000 PLN

>