Park Przemysłowo-Technologiczny

Maszynowa

Park Przemysłowo-Technologiczny Maszynowa (PPTM) to pierwszy flagowy park inwestycyjny InvestGDA. Zlokalizowany w dzielnicy Gdańsk – Kokoszki został oficjalnie oddany do użytku we wrześniu 2012 r. PPTM można uznać za w pełni skomercjalizowany park przemysłowy. Z 54 ha terenu, na sprzedaż pozostała ostatnia działka o powierzchni 0,69 ha.

Na terenie parku InvestGDA przeprowadziła szereg inwestycji o łącznej wartości 33,5 mln zł. W ramach rozwoju parku powstał wewnętrzny układ drogowy oraz infrastruktura techniczna obejmująca instalację wodociągowo–kanalizacyjną, energetyczną, gazową, kanalizację deszczową oraz teletechniczną. Zalokowani na obszarze PPTM inwestorzy zainwestowali w rozwój ok. 500 mln zł. Dzięki komercjalizacji parku do budżetu Gdańska trafia rocznie około 6,5 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości, a rynek pracy zyskał ponad tysiąc miejsc pracy.

Na terenie PPTM swoją działalność prowadzi m.in.: International Paper, Jeronimo Martins (Centrum Dystrybucyjne sieci Biedronka), Kokoszki Prefabrykacja, PAR Bakuła, Baltrade, Elbudrem czy Acteryon, planujący realizację nowoczesnego Centrum Badawczo – Rozwojowego.