Teren Inwestycyjny

Ku Ujściu – Etap I

Tereny inwestycyjne Ku Ujściu w Gdańsku to lokalizacja dedykowana inwestorom sektora przemysłowego. Ze względu na lokalizację w pobliżu Portu Gdańsk oraz terminala DCT, powstały tu głównie depoty kontenerowe, tworząc dodatkową przestrzeń około portową o pow. ok. 16 ha. Firma Balticon, zajmującą się obrotem kontenerowym na potrzeby spedytorów i armatorów morskich, oraz Radunia–Containers, posiadająca w swojej ofercie sprzedaż, dzierżawę lub składowanie kontenerów, rozwijają tutaj swoją działalność. Przy ul. Ku Ujściu zlokalizowała się również firma  Hydro Marp, która zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem w obszarze instalacji sanitarnych oraz przyłączy wodnych, a także EnH2O, która świadczy usługi dla sektora energetycznego.

Obszar inwestycyjny Ku Ujściu ma duży potencjał rozwojowy. Po zagospodarowaniu terenów w I etapie, InvestGDA przystąpiła do realizacji kolejnych planów rozwojowych tego obszaru.