Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
InvestGDA doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe

Analizujemy, opracowujemy, doradzamy

Działamy starając się zaproponować kompleksowe rozwiązania wspierające rozwój oraz przyczyniające się do optymalnego funkcjonowania w przyszłości. Analizujemy rynek oraz zasoby organizacji i szukamy możliwości. Opracowujemy plany strategiczne i optymalizujemy dotychczasowe modele biznesowe. Skutecznie wspieramy w poszukiwaniu oraz pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego. Specjalizujemy się w procesie planowania oraz organizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, analizując możliwe modele organizacyjno-prawne oraz ich skutki finansowo-podatkowe. Działamy dla tych, którzy potrzebują naszego wsparcia – jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych oraz podmiotów komercyjnych.

Doradztwo biznesowe

Poznaj nasze usługi doradcze

Doradztwo strategiczne
Strategiczne
 • opracowywanie strategii społeczno-gospodarczych
 • budowanie strategii rozwoju działalności
 • analizy i przygotowywanie biznesplanów
Doradztwo finansowe
Finansowe
 • sporządzanie prognoz oraz modeli finansowych
 • ocena skutków finansowych planowanych przedsięwzięć
 • analizy finansowe projektów inwestycyjnych
Doradztwo zarządcze
Zarządcze
 • mapowanie oraz modelowanie procesów biznesowych
 • analizy optymalizacji kosztów
 • analizy obszarów problemowych oraz wdrożenia usprawnień
Doradztwo inwestycyjne
Inwestycyjne
 • realizacja studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie
 • organizacja oraz koordynacja projektów inwestycyjnych

Nasze zrealizowane projekty

Zarządzanie podmiotami
 • analiza optymalizacji funkcjonowania obiektów miejskich (ECS, Stadion Gdańsk, Ergo Arena, Hevelianum, AmberExpo, ZOO Gdańsk)
 • analiza modelu zarządzania i funkcjonowania miejskich wiat przystankowych oraz paneli reklamowych
 • analiza możliwości wdrożenia programów pomocowych dla mieszkań komunalnych w Gdańsku
 • koncepcja rozwoju schroniska dla bezdomnych zwierząt
Doradztwo zarządzanie podmiotami
Gospodarka morska
 • dokumentacja aplikacyjna dot. przygotowania terenów inwestycyjnych Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w ramach RPO WP
 • dokumentacja na potrzeby projektu „Budowa terminala intermodalnego wraz z bocznicą kolejową w porcie północnym przy ul. Ku Ujściu w Gdańsku”
 • dokumentacja aplikacyjna dot. rozbudowy sieci drogowej i kolejowej na terenach portowych w ramach programu CEF
Doradztwo gospodarka morska
Gospodarka odpadami
 • studium lokalizacyjne i prawno-ekonomiczne dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych
 • strategia Rozwoju Zakładu Utylizacyjnego w oparciu o założenia Strategicznej Karty Wyników
 • studium możliwości i wykonalności dot. powołania jednostki odbierającej odpady
 • założenia koncepcji funkcjonowania systemu odbioru, nadzoru i kontroli zbierania odpadów komunalnych
Doradztwo gospodarka odpadami
Przemysł czasu wolnego
 • studium wykonalności dla budowy obiektów sportowych (basen, stok narciarski, lodowisko)
 • studium możliwości dla rozbudowy Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego
 • analiza uwarunkowań zagospodarowania terenu przy wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej
 • analiza funkcjonowania tramwaju wodnego w Warszawie oraz Gdańsku
Doradztwo przemysł czasu wolnego
Kultura
 • biznesplan dla miejskich instytucji kultury (Cappella Gedanensis, Hevelianum)
 • wniosek o dofinansowanie zagospodarowania Zespołu Budynków Szpitala Bożego Ciała
 • założenia koncepcji lokalizacji siedziby Opery Bałtyckiej
 • studium możliwości zagospodarowania Domu Kultury Wyspa Skarbów w Gdańsku
Doradztwo kultura
bckg-4