InvestGDA doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe

Analizujemy, opracowujemy, doradzamy

Działamy starając się zaproponować kompleksowe rozwiązania wspierające rozwój oraz przyczyniające się do optymalnego funkcjonowania w przyszłości. Analizujemy rynek oraz zasoby organizacji i szukamy możliwości. Opracowujemy plany strategiczne i optymalizujemy dotychczasowe modele biznesowe. Skutecznie wspieramy w poszukiwaniu oraz pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego. Specjalizujemy się w procesie planowania oraz organizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, analizując możliwe modele organizacyjno-prawne oraz ich skutki finansowo-podatkowe. Działamy dla tych, którzy potrzebują naszego wsparcia – jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych oraz podmiotów komercyjnych.

Doradztwo biznesowe

Poznaj nasze usługi doradcze

Doradztwo strategiczne
Strategiczne
 • opracowywanie strategii społeczno-gospodarczych
 • budowanie strategii rozwoju działalności
 • analizy i przygotowywanie biznesplanów
Doradztwo finansowe
Finansowe
 • sporządzanie prognoz oraz modeli finansowych
 • ocena skutków finansowych planowanych przedsięwzięć
 • analizy finansowe projektów inwestycyjnych
Doradztwo zarządcze
Zarządcze
 • mapowanie oraz modelowanie procesów biznesowych
 • analizy optymalizacji kosztów
 • analizy obszarów problemowych oraz wdrożenia usprawnień
Doradztwo inwestycyjne
Inwestycyjne
 • realizacja studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie
 • organizacja oraz koordynacja projektów inwestycyjnych

Nasze zrealizowane projekty

Zarządzanie podmiotami
 • analiza optymalizacji funkcjonowania obiektów miejskich (ECS, Stadion Gdańsk, Ergo Arena, Hevelianum, AmberExpo, ZOO Gdańsk)
 • analiza modelu zarządzania i funkcjonowania miejskich wiat przystankowych oraz paneli reklamowych
 • analiza możliwości wdrożenia programów pomocowych dla mieszkań komunalnych w Gdańsku
 • koncepcja rozwoju schroniska dla bezdomnych zwierząt
Doradztwo zarządzanie podmiotami
Gospodarka morska
 • dokumentacja aplikacyjna dot. przygotowania terenów inwestycyjnych Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w ramach RPO WP
 • dokumentacja na potrzeby projektu „Budowa terminala intermodalnego wraz z bocznicą kolejową w porcie północnym przy ul. Ku Ujściu w Gdańsku”
 • dokumentacja aplikacyjna dot. rozbudowy sieci drogowej i kolejowej na terenach portowych w ramach programu CEF
Doradztwo gospodarka morska
Gospodarka odpadami
 • studium lokalizacyjne i prawno-ekonomiczne dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych
 • strategia Rozwoju Zakładu Utylizacyjnego w oparciu o założenia Strategicznej Karty Wyników
 • studium możliwości i wykonalności dot. powołania jednostki odbierającej odpady
 • założenia koncepcji funkcjonowania systemu odbioru, nadzoru i kontroli zbierania odpadów komunalnych
Doradztwo gospodarka odpadami
Przemysł czasu wolnego
 • studium wykonalności dla budowy obiektów sportowych (basen, stok narciarski, lodowisko)
 • studium możliwości dla rozbudowy Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego
 • analiza uwarunkowań zagospodarowania terenu przy wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej
 • analiza funkcjonowania tramwaju wodnego w Warszawie oraz Gdańsku
Doradztwo przemysł czasu wolnego
Kultura
 • biznesplan dla miejskich instytucji kultury (Cappella Gedanensis, Hevelianum)
 • wniosek o dofinansowanie zagospodarowania Zespołu Budynków Szpitala Bożego Ciała
 • założenia koncepcji lokalizacji siedziby Opery Bałtyckiej
 • studium możliwości zagospodarowania Domu Kultury Wyspa Skarbów w Gdańsku
Doradztwo kultura
bckg-4