InvestGDA projekty UE

Projekty UE

Projekty UE

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA) w ramach wsparcia rozwoju gospodarczego miasta Gdańska realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w obszarze rozwoju oferty inwestycyjnej regionu oraz pomocy lokalnym przedsiębiorcom.

Przygotowanie terenów Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI)

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa, Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość Projektu wynosi 17 378 863,86 pln, w tym kwota dofinansowania  2 992 072,21 pln.

Projekt UE - PCI
Projekt UE - Pomorski Broker Eksportowy
Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to ok. 84,08 mln pln. ponad 64 mln pln stanowi dotacja ze środków Unii Europejskiej.

Przygotowanie terenów Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI) – etap II

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa, Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość Projektu wynosi 12 193 971,21 pln, w tym kwota dofinansowania 3 304 531,14 pln.