> InvestGDA zarządzanie zasobami

Zarządzanie zasobami

InvestGDA zajmuje się nie tylko sprzedażą i dzierżawą terenów oraz poszukiwaniem inwestorów. Jesteśmy także odpowiedzialni za tworzenie sprzyjających warunków do prowadzenia biznesu w regionie.

Chcemy oferować klientom kompleksowe i konkurencyjne produkty, dlatego w swojej ofercie posiadamy tereny w ramach wybudowanych przez nas parków przemysłowych. Ponadto celem podejmowanych przez nas działań związanych z komercjalizacją jest tworzenie obszarów o ściśle określonym przeznaczeniu, z myślą o klientach docelowych. I tak obecnie powstaje obszar dedykowany branży automotive przy ul. Uczniowskiej, gdzie już otwarto salon samochodowy Volkswagena, a wzdłuż ulicy Ku Ujściu powstały głównie depoty intermodalne.

Inwestujemy w tworzenie parków przemysłowych, a następnie zarządzamy wybudowaną przez nas infrastrukturą dbając o jak najniższe koszty eksploatacji dla naszych partnerów przy jednoczesnym zachowaniu sprawności technicznej infrastruktury, w tym wewnętrznych sieci drogowych.

Pomorskie Centrum Inwestycyjne
PCI widok przed
PCI widok po

Do tej pory zrealizowaliśmy 3 parki przemysłowe w kluczowych lokalizacjach Gdańska: Park Przemysłowo-Technologiczny „Maszynowa” w Kokoszkach (PPTM) oraz Pomorskie Centrum Logistyczne (PCL) i Pomorskie Centrum Inwestycyjne (PCI) w bliskim sąsiedztwie portu morskiego. Zarówno PPTM jak i PCI podlegają bezpośredniemu zarządzaniu przez InvestGDA, w szczególności w zakresie utrzymania wewnętrznych układów drogowych oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej.

Centrum Biurowe KOGA
KOGA widok przed
KOGA widok po

Na terenie PCI wybudowaliśmy także Centrum Biurowe KOGA – budynek zaaranżowany w klasie A o powierzchni ponad 8.000 m2. Dzięki temu posiadamy doświadczenie nie tylko w budowie, ale także zarządzaniu powierzchniami biurowymi, które koncentruje się zarówno na kwestiach technicznych, jak i partnerskich relacjach z najemcami, co ma odzwierciedlenie we właściwym administrowaniu obiektem.

Naszym celem jest tworzenie i zarządzanie parkami przemysłowymi oraz obiektami kubaturowymi po to, by z jednej strony odpowiadały potrzebom rynku, a z drugiej wypełniały nakreśloną wizję rozwoju gospodarczego Gdańska.

> BCKG zz