> InvestGDA obsługa inwestorów

Obsługa inwestorów

Inwestycje to nasz core business. Działamy by przybliżyć potencjał inwestycyjny Gdańska krajowym oraz zagranicznym partnerom.

> Inwestycje to nasz core business

Odpowiadamy za komercjalizację kluczowych, ale często wymagających terenów, które uprzednio musimy dostosować do wymagań potencjalnych kontrahentów ponosząc stosowne nakłady finansowe, np. na uzbrojenie terenu czy przygotowanie rozwiązań komunikacyjnych.

Rozumiemy, iż z momentem podpisania umowy z inwestorem nie kończy się nasza partnerska współpraca. Wspieramy inwestorów na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego, począwszy od opiniowania prac przygotowawczo – koncepcyjnych, pomocy w pozyskaniu niezbędnych decyzji oraz uzgodnień administracyjnych, a także uzyskania warunków od gestorów sieci, finalnie do uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto wspieramy Partnerów w zakresie wiedzy na temat możliwych instrumentów wsparcia dla planowanych w regionie inwestycji tj. ulgi podatkowe, dofinansowania, programy grantowe.

Komercjalizacja terenów