> InvestGDA promocja Miasta Gdańska

Promocja miasta Gdańska

Aktywnie wspieramy Gdańsk w promocji potencjału inwestycyjnego, społecznego i ekonomicznego. Gdańsk bowiem to nie tylko bogate ponad 1000-letnie tradycje i doświadczenia miasta hanzeatyckiego, którego podstawą był i jest handel. Gdańsk to jednocześnie miasto nowoczesne o wielkich możliwościach inwestycyjnych i sprecyzowanym kierunku rozwoju.

> Promocja Miasta Gdańska

Promocja Miasta Gdańska

Jako InvestGDA uczestniczymy w szeregu wydarzeń, których podstawą jest wsparcie strategicznych dla miasta sektorów gospodarki. Zaangażowanie InvestGDA w wydarzenia takie jak ABSL ma na celu wsparcie sektora nowoczesnych usług biznesowych. Kooperacja przy projektach edukacyjnych, np. wspólnie z gdańskim Stadionem czy w ramach Gdańsk Business Week, to wsparcie rozwoju edukacji biznesowej wśród dzieci i młodzieży. Ponadto zaangażowanie w wydarzenia branży ICT t.j. Infoshare to poszerzanie współpracy w zakresie rozwoju potencjału technologicznego oraz procesu digitalizacji tak istotnego dla przyszłości Gdańska oraz jego mieszkańców.

Promocja Miasta Gdańska

Uczestniczymy w największych międzynarodowych targach rynku nieruchomości (m.in. MIPIM, Expo Real) starając się połączyć potrzeby miasta i potencjalnych kontrahentów w zakresie możliwych inwestycji. Uczestniczymy w konferencjach oraz kongresach dedykowanych różnorodnym branżom gospodarki, pozyskując wiedzę na temat potencjalnych kierunków rozwoju gospodarczego Gdańska.

Promocja Miasta Gdańska

Czynnie uczestniczymy w projektach wspierających przedsiębiorczość w regionie. W ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy organizujemy zagraniczne misje oraz wydarzenia gospodarcze. Wspieramy pomorskich przedsiębiorców sektora MŚP w nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów biznesowych oraz w rozwoju ich działań eksportowych.

> BCKG pmg