• GFRG Gdańsk starówka, Motława
 • GFRG - wspiera sport w Gdańsku
 • GFRG - Gdańsk, żuraw widok znad Motławy
 • GFRG - Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego
 • GFRG - gdańskie kamieniczki

Biznes to ludzie. Nie tylko przedsiębiorcy i ich pracownicy, ale również mieszkańcy miast, w których lokowane są inwestycje. Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego wspiera budowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia pomiędzy rozwojem gospodarczym regionu a potrzebami lokalnej społeczności. Łączenie ludzi z obszaru biznesu z mieszkańcami i realizowanymi na ich rzecz działaniami prospołecznymi, rozwój rynku pracy poprzez działania na rzecz edukacji, tworzenie nowych miejsc pracy, aktywizacja osób wykluczonych i niepełnosprawnych, dobroczynność i wspieranie rozwoju kultury i sportu są głównymi obszarami działalności Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego (GFRG).

s

Poznaj nasze działania CSR

Odpowiedzialny biznes

Fundacja propaguje zrównoważony rozwój gospodarczy regionu, realizowany odpowiedzialnie, w zgodzie z potrzebami lokalnej społeczności i w trosce o zachowanie zasobów środowiska naturalnego. Fundacja wspiera działania proekologiczne, zarówno związane z edukacją podnoszącą świadomość ekologiczną, jak również działalność podmiotów skupionych na czynnej ochronie środowiska naturalnego oraz zwierząt wolnożyjących. Pod opieką Fundacji znajdują się lokalne schroniska i przytuliska, które sprawują opiekę nad porzuconymi zwierzętami.

Edukacja, sport, kultura i sztuka

Priorytetową działalnością Fundacji jest wsparcie edukacji dla rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju lokalnego oraz inwestycji w młodych ludzi. W ramach programu „Edukacja dla Biznesu” Fundacja angażuje się w rozwój kształcenia na potrzeby rynku pracy tworząc klasy patronackie, szkolenia dla osób zagrożonych bezrobociem oraz organizując kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje. Fundacja współpracuje z instytucjami oraz artystami działającymi w obszarze kultury i sztuki. Wspiera wydarzenia promujące „kulturę z przesłaniem”. Współorganizuje wydarzenia sportowe. Udziela dofinansowania do zajęć dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Działalność dobroczynna

Fundacja promuje działania organizacji zajmujących się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i dotkniętych ciężką sytuacją życiową. GFRG udziela wsparcia m.in. gdańskim domom dziecka, hospicjom oraz stowarzyszeniom aktywizującym osoby z niepełnosprawnościami.

Wyrównywanie szans

Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego prowadzi działalność w obszarze wyrównywania szans poprzez udzielanie wsparcia programom mających na celu aktywizację społeczną oraz zawodową seniorów, imigrantów, wychowanków domów dziecka, grup mniejszościowych, jak również osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie te inicjatywy mieszczące się w szeroko pojętym obszarze walki z wykluczeniem społecznym od samego początku należą do priorytetów Fundacji.

Jak wspieramy Gdańsk
 • Edukacja

  Kim chciałbyś zostać? Pytanie, które każdy z nas usłyszał w swoim życiu choć raz. Odpowiedź nie jest ani prosta, ani oczywista. My wspieramy projekty z zakresu promowania podstaw przedsiębiorczości wśród uczniów i studentów, doradztwa zawodowego oraz kreowania świadomego wyboru ścieżki zawodowej młodzieży. W ramach autorskiego projektu „Edukacja dla biznesu” wsparcie otrzymali między innymi: Fundacja „Twoja Rola” i Fundacja Inspirujące Przykłady. Jesteśmy partnerem Fundacji Inicjowania Rozwoju „UP Foundation”.

  Fundacje skupiają swoją działalność na wsparciu młodzieży w wyborze zawodu oraz budowaniu kariery zawodowej. Inicjują lokalny rozwój z pomocą międzysektorowej współpracy biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Zwiększają dostępność oferty edukacyjnej podejmującej problematykę ekonomii społecznej, wykluczenia i włączenia społecznego, społecznej odpowiedzialności biznesu, nauki przedsiębiorczości oraz aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

 • Sport nie uznaje granic

  Promocja sportu i aktywności fizycznej jest jednym z obszarów naszej działalności, gdzie współuczestniczymy w organizacji wydarzeń sportowych, udzielamy dofinansowania do zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Co roku bierzemy udział w organizacji turnieju investGDA CUP oraz Bałtyckiego Turnieju Szachowego. Byliśmy partnerem zorganizowanej w Trójmieście konferencji dotyczącą Blind Tenisa i międzynarodowego turnieju „PLAY ON Blind Tennis Tournament II”.

 • Wyrównywanie szans

  Wspieramy funkcjonowanie domów dziecka oraz rodzinnych domów dziecka, udzielając dofinansowania na zajęcia pozalekcyjne, rekreację podopiecznych, doposażenie placówek. Wspomagamy Domy sąsiedzkie oraz Uczniowskie Kluby Sportowe w organizacji zajęć dla dzieci z biedniejszych rodzin. Wspieramy Wojewódzkie i Miejskie Biblioteki Publiczne  poprzez zakup książek przeznaczonych dla osób niedowidzących (wydanych z powiększoną czcionką), urządzeń wspomagających czytanie oraz księgozbioru wydanego w języku Braille’a.

 • Kulturalny Gdańsk

  Kultura – to co zostaje, kiedy zapomnisz wszystko, czego się nauczyłeś.
  (Selma Lagerlof)

  Współpraca z instytucjami kultury oraz ludźmi działającymi w obszarze kultury i sztuki, wspieranie wydarzeń artystycznych, promujących kulturę i przeciwdziałających dyskryminacji – jest bardzo ważnym dla nas kierunkiem w działalności. W zeszłym roku wsparliśmy projekt „Ulica Mariacka oczami artystów z całego świata”, w którym udział wzięło ponad 100 artystów z siedmiu krajów, a dochód ze sprzedaży obrazów, został przeznaczony na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Współpraca z WL4 Przestrzeń Sztuki pozwoliła zorganizowanie trzech międzynarodowych projektów artystycznych: „Wobec przemocy”, „ON(a)” i „Sztuka numeryczna – między wolnością a nadzorem”. Ponadto objęliśmy patronatem „Koncerty pod Gwiazdami” zorganizowane w ramach Jarmarku św. Dominika.

 • Wolontariat

  Wspólne działanie pracowników Fundacji i jej Fundatora wytworzyła precedens zwany potocznie wolontariatem pracowniczym. W ramach tego wolontariatu wspólnie: sprzątaliśmy tereny w Gdańsku Stogi (akcja: Sprzątanie Świata 2022), przygotowaliśmy świąteczne prezenty dla dzieci i seniorów (akcja: „Każdy może pomóc”), jeździliśmy na rowerze (akcja: Kręcimy kilometry dla Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA na program „Niebieskie trampki” – wsparcie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży w Gdańsku) oraz pracowaliśmy na miejskiej farmie (wykopki z Fundacją „Twoja Rola”). Razem zmieniamy świat na lepsze!

 • Pomoc UKRAINIE

  Miniony rok był wyzwaniem dla nas wszystkich, zwłaszcza dla obywateli Ukrainy. Jako Fundacja zaangażowaliśmy się w pomoc realizowaną na terytorium Ukrainy (zakup rowerów dla lekarzy, zakup leków, finansowanie transportów pomocy humanitarnej) oraz pomoc dla uchodźców w ośrodkach tymczasowych w Gdańsku. Wspólnie z partnerami wybudowaliśmy plac zabaw dla dzieci z ośrodka dla uchodźców przy ulicy Wita Stwosza w Gdańsku, zorganizowaliśmy zbiórkę rzeczy i artykułów spożywczych przekazaną do punktu wydawania darów przy Polsat Plus Arena Gdańsk oraz zakupiliśmy książki wydane w języku ukraińskim do gdańskich bibliotek. Wspieraliśmy Fundację Gdańską w akcji Gdańsk Pomaga Ukrainie.

  Aktualności

  Trójmiejska Liga Debat

  Na początku czerwca w Muzeum II Wojny Światowej odbył się Finał kolejnej udanej edycji 2023/2024 Trójmiejskiej Ligi Debat, której organizatorem jest Fundacja Ergo. Nasza Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego już po raz kolejny wsparła ten projekt, który ma znaczenie pod kątem oddziaływania na szkolne społeczeństwo ogółem, jak i na konkretną grupę.

  Więcej

  Warsztaty ceramiczne z WL4 Przestrzeń Sztuki

  Udział pracowników Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego w warsztatach ceramicznych organizowanych przez WL4 Przestrzeń Sztuki.

  Więcej
  Dokumenty do pobrania
  Zarząd Fundacji

  Alicja Skonieczna
  Prezes Zarządu

  Katarzyna Kiszkurno
  Wiceprezes Zarządu

  Rada Fundacji
  Rada Fundacji

  Anna Łuszczak
  Przewodnicząca Rady Fundacji

  Katarzyna Janiszewska
  Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji

  Kamil Gruszczyński
  Julian Cimaszkiewicz
  Dominika Dudziak

  Członkowie Rady Fundacji

  Zarząd Fundacji
  Dokumenty Fundacji