InvestGDA - Biuletyn Informacji Publicznej

 • Dane adresowe

  Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
  ul. Żaglowa 11
  80-560 Gdańsk
  woj. pomorskie, Polska

  tel.: 58 722 03 00
  e-mail: office@investgda.pl
  Godziny urzędowania: 8:00-16:00

  Nr konta: 22 1160 2202 0000 0001 2687 3013
  NIP: 583 305 46 20
  REGON: 220714278

  Oznaczenie sądu rejestrowego:
  Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS: 0000328827

  Wysokość kapitału zakładowego: 494.454.000 PLN

 • Forma prawna

  Gmina Miasta Gdańska posiada 100% udziałów w Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

  Podstawę prawną działania Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. stanowi:

  1. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2020 r. poz. 1526 t.j.),
  2. Uchwała nr XXX_846_08_RMG z dn. 27 11 2008 w sprawie: wyrażenia woli utworzenia przez Gminę Miasta Gdańska spółki handlowej pod nazwą Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Organy spółki

  Informacje na temat organów Spółki i osób sprawujących w nich funkcje dostępne pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/

 • Zakres działalności

  Głównym zadaniem Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (zwanej dalej Agencją) jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej (zgodnie z art. 7 ust. 1, podpunkty 1, 2, 3 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie w gminnym) poprzez:

  • tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej, a w szczególności atrakcyjnych warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez inwestorów,
  • trwałe ograniczanie bezrobocia (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
  • promocję atrakcyjności Gminy Miasta Gdańska wśród inwestorów oraz promocję zatrudnienia w sektorach gospodarki opartej na wiedzy (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 18 ustawy o samorządzie gminnym),
  • zapewnienie niezbędnej infrastruktury i gospodarowanie terenami inwestycyjnymi przekazanymi Agencji przez Gminę Miasta Gdańska oraz inne podmioty w celu pozyskania nowych inwestycji (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym),
  • profesjonalne doradztwo na rzecz samorządu Miasta Gdańska w zakresie pozyskiwania i obsługi inwestorów oraz wspieranie inicjatyw edukacyjnych realizowanych przez gdański samorząd terytorialny, adresowanych do przyszłej kadry realizowanych na obszarze Gdańska projektów inwestycyjnych (zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej),
  • prowadzenie innej działalności ważnej dla rozwoju Gminy Miasta Gdańska, w tym przypadku mającej znaczący wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny gminy (zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej).

  Agencja będzie realizować wyżej wymienione zadania poprzez:

  1. pozyskiwanie nowych projektów inwestycyjnych realizowanych w Gdańsku przez inwestorów zagranicznych i krajowych oraz ich kompleksową obsługę,
  2. projekty inwestycyjne realizowane na nieruchomościach przekazanych Agencji w formie aportu, w tym, w początkowym okresie, dwóch dużych strategicznych projektów: Pomorskie Centrum Logistyczne (które będzie obejmować obszar położony w Porcie Północnym o pow. ok. 210 ha) oraz Park Przemysłowo-Technologiczny „Maszynowa” (który będzie obejmował obszar położony w dzielnicy Gdańsk-Kokoszki o pow. ok. 51 ha),
  3. podejmowanie działań mających na celu rozwój i zapewnienie kadr dla nowoczesnej gospodarki, w tym na pierwszym miejscu dla nowych projektów inwestycyjnych poprzez programy stypendialne, szkolenia itp.
 • Sprawozdanie finansowe

  Wszelkie dokumenty finansowe dostępne pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df

 • Struktura organizacyjna

 • Ogłoszenie o naborze

  Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na żadne stanowisko. Informacje o prowadzonej rekrutacji zamieszczane są w ramach aktualności pod adresem: www.investgda.pl

 • Pozostałe informacje
 • Metryka
  Podmiot udostępniający informację Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
  Osoba wprowadzająca informację Mateusz Prawda, tel.: +48 58 670 45 63
  Osoba odpowiedzialna Karol Kotz, tel.: +48 58 722 03 01, email: bip@investgda.pl
  Data publikacji 2023-11-30 00:00:00