> InvestGDA Przetargi

Przetarg nieograniczony nr 1/2020/BROKER/USA o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest Organizacja misji gospodarczej Maritime/Offshore USA 2020 w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
KRS 0000328827, NIP 583-305-46-20,
tel.: 58 722 03 00, e-mail: office@investgda.pl
www.investgda.pl

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usługi organizacji i logistyki spotkań biznesowych pomorskich przedsiębiorców sektora MŚP w ramach misji gospodarczej Maritime/Offshore USA 2020, która odbędzie się w terminie 28 kwietnia – 9 maja 2020 r.

Informacje dodatkowe