InvestGDA projekty UE

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to ok. 84,08 mln pln, z czego ponad 64 mln pln stanowi dotacja ze środków Unii Europejskiej.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców sektora MŚP posiadających siedzibę swojej działalności na terenie województwa pomorskiego. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie przedsiębiorstw w działaniach eksportowych. Odbiorcami aktywności oferowanych w ramach projektu mogą być przedsiębiorcy działający już na rynkach zagranicznych, jak również podmioty rozpoczynające działania eksportowe. W ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” realizujemy działania związane z organizacją międzynarodowych wydarzeń oraz misji gospodarczych.

Więcej informacji na www.brokereksportowy.pl

Projekt UE - Pomorskie Broker Eksportowy

Informacje

Misja gospodarcza: OFFSHORE WIND USA 2022 (26.04 – 7.05.2022)

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (InvestGDA) w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” zaprasza pomorskich przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w misji gospodarczej dedykowanej przedsiębiorcom działającym w obszarze Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Misja gospodarcza: AI SOLUTIONS Finland 2021 (23.08 – 27.08.2021)

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” zaprasza pomorskich przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w misji gospodarczej dedykowanej przedsiębiorcom działającym w obszarze sztucznej inteligencji (AI Solutions).

Spotkanie Workshop on Japanese Business Culture

Spotkanie Workshop on Japanese Business Culture. Weź udział w spotkaniu „Workshop on Japanese Business Culture” organizowanym przez pomorski ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”, Pomorskiego Brokera Eksportowego oraz EU-Japan Centre for Industrial Cooperation.

Wydarzenie gospodarcze: „Posidonia 2020 The Internationale Shipping Exhibition” (01.06 – 6.06 2020)

Wydarzenie gospodarcze: „Posidonia 2020 The Internationale Shipping Exhibition”. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Inkubator Starter w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy zaprasza przedsiębiorców z branży offshore, morskiej, portowej do udziału w wydarzeniu gospodarczym do Aten w dniach 01.06 – 06.06.2020 r.

Wydarzenie gospodarcze „POMERANIA – NEVADA Dialogue of the Future”, 28.02.2020

Wydarzenie gospodarcze „POMERANIA – NEVADA Dialogue of the Future”, 28.02.2020. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarcze Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w wydarzeniu gospodarczym „POMERANIA – NEVADA Dialogue of the Future”, które odbędzie się 28 lutego 2020 roku w Sali Wystaw Czasowych Europejskiego Centrum Solidarności.

Misja gospodarcza Maritime – Offshore USA 2020 (28.04 – 9.05.2020 r.)

Misja gospodarcza Maritime – Offshore USA 2020 (28.04 – 9.05.2020 r.). Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” zaprasza pomorskich przedsiębiorców z branży maritime i/lub offshore do udziału w misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych.

Misja gospodarcza Smart City Finlandia 2019 (25 – 29 listopada 2019 r.) – przedłużenie rekrutacji!

Misja gospodarcza Smart City Finlandia 2019 (25 – 29 listopada 2019 r.) – przedłużenie rekrutacji! Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” zaprasza pomorskich przedsiębiorców z branży inteligentnych rozwiązań Smart City do udziału w misji gospodarczej do Finlandii (miasta Turku oraz Tampere).

Eksportowe wydarzenie gospodarcze „Web Summit” w Lizbonie 03 – 08 listopad 2019 Lizbona, Portugalia

Eksportowe wydarzenie gospodarcze „Web Summit” w Lizbonie 03 – 08 listopad 2019 Lizbona, Portugalia. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy zaprasza przedsiębiorców z branży technologicznej do udziału w konferencji Web Summit w Lizbonie.

Eksportowe Wydarzenie Gospodarcze podczas Targów Habitare 2019 Helsinki, Finlandia (12.09 -14.09.2019 r.)

Eksportowe Wydarzenie Gospodarcze podczas Targów Habitare 2019 Helsinki, Finlandia (12.09 -14.09.2019 r.). Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy zaprasza przedsiębiorców z branży meblarskiej, dekoracji wnętrz i wzornictwa do udziału w eksportowym wydarzeniu gospodarczym w Finlandii.

Seminarium „Przygotowanie firmy do uczestnictwa w targach, misjach i innych wydarzeniach gospodarczych”

Seminarium „Przygotowanie firmy do uczestnictwa w targach, misjach i innych wydarzeniach gospodarczych”. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. serdecznie zaprasza na organizowane w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” seminarium przygotowujące firmy do uczestnictwa w targach, misjach oraz innych wydarzeniach gospodarczych.