InvestGDA projekty UE

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to ok. 84,08 mln pln, z czego ponad 64 mln pln stanowi dotacja ze środków Unii Europejskiej.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców sektora MŚP posiadających siedzibę swojej działalności na terenie województwa pomorskiego. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie przedsiębiorstw w działaniach eksportowych. Odbiorcami aktywności oferowanych w ramach projektu mogą być przedsiębiorcy działający już na rynkach zagranicznych, jak również podmioty rozpoczynające działania eksportowe. W ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” realizujemy działania związane z organizacją międzynarodowych wydarzeń oraz misji gospodarczych.

Więcej informacji na www.brokereksportowy.pl

Projekt UE - Pomorskie Broker Eksportowy

Informacje

Misja gospodarcza: OFFSHORE WIND USA 2023 (26.03 – 2.04.2023)

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (InvestGDA) w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” zaprasza pomorskich przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w misji gospodarczej dedykowanej przedsiębiorcom działającym w obszarze Morskiej Energetyki Wiatrowej i oferujących produkty lub usługi m.in. w obszarze:

Misja gospodarcza: OFFSHORE WIND USA 2022 (26.04 – 7.05.2022)

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (InvestGDA) w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” zaprasza pomorskich przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w misji gospodarczej dedykowanej przedsiębiorcom działającym w obszarze Morskiej Energetyki Wiatrowej i oferujących produkty lub usługi m.in. w obszarze: