26 sierpnia 2019
STATUS: AKTUALNY
RODZAJ: USŁUGI

Przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów ustawy PZP na ORGANIZACĘ MISJI GOSPODARCZEJ SMART CITY FINLANDIA 2019.

Przetarg nieograniczony nr 1/2019/BROKER/FINLANDIA o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro.

 Przedmiotem zamówienia jest Organizacja misji gospodarczej Smart City Finlandia 2019 w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

 Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
KRS 0000328827, NIP 583-305-46-20,
tel.: 58 722 03 00, e-mail: office@investgda.pl  
www.investgda.pl

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usługi organizacji i logistyki spotkań biznesowych pomorskich przedsiębiorców sektora MŚP w ramach misji gospodarczej Smart City Finlandia 2019, która odbędzie się w terminie 25 – 29 listopada 2019 r.

Pytania i odpowiedzi

Poniżej możliwe pobranie odpowiedzi na pytania do przetargu:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Najnowsze aktualności