InvestGDA zarządzanie zasobami

Misja gospodarcza: OFFSHORE WIND USA 2023 (26.03 – 2.04.2023)

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (InvestGDA) w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” zaprasza pomorskich przedsiębiorców sektora MŚP działających w obszarze MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ i oferujących produkty lub usługi m.in. w obszarze:

 • Projektowania oraz budowy morskich farm wiatrowych,
 • Projektowania oraz budowy jednostek pływających obsługujących morskie farmy wiatrowe – zarówno do budowy morskich turbin wiatrowych, jak również ich utrzymania,
 • Komponentów dedykowanych do budowy morskich farm wiatrowych,
 • Wyposażenia statków do obsługi morskich farm wiatrowych,
 • Usług diagnostycznych w obszarze morskiej energetyki wiatrowej,
 • Usług serwisowych w obszarze morskiej energetyki wiatrowej,
 • Systemów elektrycznych oraz innych dedykowanych morskiej energetyce wiatrowej,

do udziału w misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych, mającej na celu zdobycie wiedzy na temat możliwości i wyzwań rynku morskiej energetyki wiatrowej w USA, wypracowanie potencjalnych obszarów współpracy oraz poszerzenie kontaktów handlowo-gospodarczych. Misja planowana jest w terminie 26 marca – 2 kwietnia 2023. Ramowy harmonogram – Załącznik nr 5.

Co oferujemy:

 • Przelot w obie strony
 • Transport lokalny (zgodnie z Ramowym Harmonogramem Misji)
 • Zakwaterowanie
 • Wyżywienie (zgodnie z Ramowym Harmonogramem Misji)
 • Ubezpieczenie
 • Udział w spotkaniach objętych Ramowym Harmonogramem Misji
 • 3-dniowy bilet wstępu na konferencję The 2023 International Offshore Wind Partnering Forum (IPF 2023)
 • Możliwość nawiązania kontaktów handlowo – gospodarczych z przedsiebiorcami oraz organizacjami z branży morskiej energetyki wiatrowej

Wkład własny:

Udział przedsiębiorców w misji gospodarczej będzie dofinansowany w max. 85% ze środków Unii Europejskiej, w formie pomocy de minimis.

Szacowany wkład własny przedsiębiorców wynosi 9 530,16 pln (w tym podatek VAT oraz VAT od kwoty dofinansowania).

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 1.12.2022 r. (czwartek) do godziny 13:00.

Informacje dot. dokumentów niezbędnych do zgłoszenia – § 4 Regulaminu misji gospodarczej Offshore Wind USA 2023.

Szczegóły:

https://brokereksportowy.pl/aktualnosci-glowne/misja-gospodarcza-offshore-wind-usa-2023/