> InvestGDA Przetargi

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej
na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu kompleksem hal magazynowych wraz z obiektem
biurowym oraz utwardzonymi placami składowymi na obszarze Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI).

Pełną treść zapytania oraz niezbędne załączniki można pobrać z poniższego źródła:

https://investgda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/k_gruszczynski_investgda_pl/EtQWnt7Q9khPlxsvOpCFIVEBlS1K35T-iFpUa1f8GPkWXw?e=TXlfeK

Termin złożenia oferty: 30.04.2019 r.