> InvestGDA Przetargi

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.
siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11
(KRS: 0000328827, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 443 181 000 zł)

ogłasza konkurs

na opracowanie koncepcji pn. „Zagospodarowanie zielenią niską i średnią terenu Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w Gdańsku”.

  1. Konkurs prowadzony jest zgodnie z Regulaminem konkursu oraz przepisami Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu cywilnego.
  2. Praca konkursowa powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w Regulaminie konkursu. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora (investgda.pl/przetargi).
  3. Warunkiem udziału w konkursie jest opracowanie i złożenie w terminie do 23 marca 2020 roku pracy konkursowej zgodnie z Regulaminem konkursu.
  4. Prace konkursowe należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy Żaglowej 11. Ostateczny termin składania prac mija 23 marca 2020 roku  o godz. 14.00.
  5. Informacji na temat Konkursu i Regulaminu konkursu udziela się pod numerem telefonu 58 722 03 03, fax nr 58 746 33 99 lub po wysłaniu pisemnego zapytania na email: skonieczna@investgda.pl.

Ogłoszenie wyników Konkursu do dnia 30 marca 2020 roku do godz. 15.00.

Informacje dodatkowe