> InvestGDA Przetargi

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. niniejszym ogłasza wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/2018/BROKER/OSLO z dnia 6 grudnia 2018 r. na świadczenie usługi organizacji i logistyki spotkań biznesowych pomorskich MŚP w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Oslo realizowanego w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.