Wydarzenie gospodarcze: „Posidonia 2020 The Internationale Shipping Exhibition” (01.06 – 6.06 2020)

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Inkubator Starter w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy zaprasza przedsiębiorców z branży offshore, morskiej, portowej do udziału w wydarzeniu gospodarczym do Aten w dniach 01.06.2020 r. – 06.06.2020 r. W ramach wydarzenia przedsiębiorcy będą brali udział w konferencji „Posidonia 2020 The Internationale Shipping Exhibition”, w tym w międzynarodowych targach jako „Zwiedzający”.

Międzynarodowe Targi Posidonia to największe tego typu wydarzenie, które skupia międzynarodowy przemysł stoczniowy oraz światowych ekspertów z tej dziedziny.

Na targach POSIDONIA prezentowane są najnowsze innowacje pojawiające się na rynku stoczniowym. Targom niezmiennie towarzyszy szereg wydarzeń, takich jak konferencje, seminaria, warsztaty, regaty czy impreza biegowa. Organizatorem jest Ministerstwo Spraw Morskich i Polityki Wyspiarskiej, Unia Greckich Armatorów oraz Grecka Izba Żeglugowa.

Co zyskuje firma?
• Przelot w obie strony
• Transport lokalny
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie (zgodnie z Ramowym Harmonogramem wydarzenia)
• Ubezpieczenie
• Udział w Konferencji/Targach jako zwiedzający „Posidonia 2020” wraz z możliwością zaplanowania spotkań matchingowych
• Możliwość nawiązania kontaktów handlowo – gospodarczych z przedsiębiorcami oraz organizacjami z branży morskiej/offshore

Dofinansowanie:
Szacowany wkład własny przedsiębiorcy przy maksymalnym dofinasowania 85% kosztów wynosi:
1. 2 667,60 zł brutto (1053,00 zł netto + VAT + VAT od dotacji) PLN – dla Uczestników będących podatnikami VAT),
2. 1053,00 zł netto – (dla Uczestników niebędących podatnikami VAT).

Zgłoszenia:

Aby wziąć udział w rekrutacji należy zapoznać się z Regulaminem zamieszczonym na stronie www.brokereksportowy.pl oraz:

1. Uzupełnić formularz zgłoszeniowy

2. Przesłać na broker@inkubatorstarter.pl wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną skany Załączników nr 2, nr 4, nr 9 nr 10 nr 11, oraz nr 12.

Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy dostępne w stronie www.brokereksportowy.pl.

Zgłoszenia do dnia 13.03.2020 r., do godz. 14:00.