InvestGDA projekty UE

Seminarium „Przygotowanie firmy do uczestnictwa w targach, misjach i innych wydarzeniach gospodarczych”

Seminarium „Przygotowanie firmy do uczestnictwa w targach, misjach i innych wydarzeniach gospodarczych”

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. serdecznie zaprasza na organizowane w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” seminarium przygotowujące firmy do uczestnictwa w targach, misjach oraz innych wydarzeniach gospodarczych.
Biorąc w nim udział dowiesz się m.in.
 jak profesjonalnie przygotować się do wyjazdu (umowy, stoisko, podróże)
 jak komunikować się z klientem podczas wydarzenia
 jak przygotować działania promocyjne na wyjazd
 jak różnice kulturowe wpływają na komunikację i promocję

Program
8:45 – 9:00 Rejestracja
9:00 – 9:30 Pomorski Broker Eksportowy:
 Warunki otrzymania grantów na wyjazdy na targi i na misje
 Promocja najbliższych wydarzeń i kwestie organizacyjne dotyczące najbliższych wydarzeń w ramach projektu
9:30 – 11:30
 Kwestie organizacyjne wyjazdu na targi i misje (stoisko targowe, podróże, umowy)
 Komunikacja z klientem
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 13:00 Przygotowania działań promocyjnych
13:00 – 13:30 Przerwa
13:30 – 15:00

  • Różnice kulturowe mające znaczenie przy projektowaniu materiałów promocyjnych
  • Kwestie kulturowe w marketingu, promocji i komunikacji

Gdzie i kiedy

Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk
27 czerwca 2019 r. w godz. 9:00 – 15:00
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.brokereksportowy.pl
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 23 kwietnia 2019 r.
Szczegółowe informacje:
Łukasz Rokicki
e-mail: lukasz.rokicki@arp.gda.pl,
tel. 58 32 33 203