InvestGDA projekty UE

Misja gospodarcza Smart City Finlandia 2019 (25 – 29 listopada 2019 r.) – przedłużenie rekrutacji!

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” zaprasza pomorskich przedsiębiorców z branży inteligentnych rozwiązań Smart City do udziału w misji gospodarczej do Finlandii (miasta Turku oraz Tampere). Podczas pobytu pomorscy przedsiębiorcy będą mieli możliwość wzięcia udziału w całodniowym seminarium w Turku pt. “Revealing Poland – Finland business possibilities in the Smart Solutions field”, podczas którego zaprezentowane zostaną działania z zakresu Smart City realizowane przez Turku Science Park/Turku Business Region oraz inne fińskie miasta. Seminarium przewiduje również część networkingową / spotkań b2b. W Tampere w ramach działań smart harmonogram przewiduję wizytę w Parku Naukowo-Technologicznym oraz na Uniwersytecie Tampere. Misja gospodarcza Smart City Finlandia 2019 to również spotkania z przedsiębiorcami już działającymi z ramach Smart City w Finlandii oraz partnerami zainteresowanymi współpracą z polskimi przedsiębiorstwami.

Serdecznie zapraszamy!

Co zyskuje firma?

 • Przelot w obie strony
 • Transport lokalny
 •  Zakwaterowanie
 • Wyżywienie (zgodnie z Ramowym Harmonogramem Misji)
 • Ubezpieczenie
 • Udział w seminarium w Turku
 • Spotkania z potencjalnymi kooperantami z Turku oraz Tampere
 • Wizyty z Parku Naukowo-Technologicznym oraz Uniwersytecie w Tampere
 • Poznanie możliwości eksportowych na rynek fiński w obszarze rozwiązań Smart City
 • Możliwość nawiązania kontaktów handlowo – gospodarczych z fińskimi firmami oraz organizacjami z zakresu inteligentnych rozwiązań

Wkład własny

Udział w misji gospodarczej będzie w max. 85% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w formie pomocy de minimis. Szacowany wkład własny przedsiębiorcy wynosi 852,03 pln – dla Uczestników niebędących podatnikami VAT – oraz 1 950,82 pln (w tym podatek VAT oraz VAT od kwoty dofinansowania) – dla Uczestników będących podatnikami VAT.

Zgłoszenia

 • Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.brokereksportowy.pl
 • Przedłużamy rekrutację! Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 4.10.2019 r. do godz. 10:00
 • Szczegółowe informacje: Agata Maderska, e-mail: a.maderska@investgda.pl, tel. (58) 722 03 08