Misja gospodarcza Maritime – Offshore USA 2020 (28.04 – 9.05.2020 r.)

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” zaprasza pomorskich przedsiębiorców z branży maritime i/lub offshore do udziału w misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych, mającej na celu poznanie możliwości eksportowych oraz rozszerzenie kontaktów handlowo – gospodarczych dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Misja planowana jest na przełomie kwietnia oraz maja 2020 roku i potrwa 12 dni.

Harmonogram misji podzielony będzie na 2 części i lokalizacyjnie skupi się na terenie stanu Teksas. Podczas pierwszego bloku pomorscy przedsiębiorcy będą mieli możliwość:

 • zdobycia wiedzy na temat sytuacji branży morskiej/offshore na terenie USA
 • spotkania z przedsiębiorcami/instytucjami działającymi w branży maritime/offshore, w tym wizyt studyjnych
 • spotkania z lokalnymi instytucjami otoczenia biznesu
 • spotkania z władzami dyplomatycznymi

W/w spotkania uwzględniać będą również możliwość networkingu.

Drugim punktem misji gospodarczej do USA będzie uczestnictwo pomorskich przedsiębiorców w międzynarodowych targach Offshore Technology Conference w Houston (4–7.05.2020r.), będących jednym z największych wydarzeń poświęconych branży maritime i offshore na świecie. Firmy, pod szyldem regionalnego stoiska województwa pomorskiego, będą miały możliwość prezentacji profili swoich działalności przy jednoczesnym promowaniu regionu Pomorza oraz Polski. Uczestnictwo pomorskich przedsiębiorców w targach OTC wraz z prezentacją w ramach stoiska będzie możliwe dzięki współpracy Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego z Invest in Pomerania.

Co zyskuje firma?

 • Przelot w obie strony
 • Transport lokalny
 • Zakwaterowanie
 • Wyżywienie (zgodnie z Ramowym Harmonogramem Misji)
 • Ubezpieczenie
 • Udział w spotkaniach objętych Ramowym Harmonogramem Misji
 • Wejściówkę na Offshore Technology Conferrence (4 dni)
 • Możliwość nawiązania kontaktów handlowo – gospodarczych z przedsiebiorcami oraz organizacjami z branży maritme/offshore w USA

 

Wkład własny

Udział przedsiębiorców w misji gospodarczej będzie w max. 85% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w formie pomocy de minimis. 

Szacowany wkład własny przedsiębiorcy wynosi 3 707,08 pln (dla Uczestników niebędących podatnikami VAT) oraz 8 487,81 pln, w tym podatek VAT oraz VAT od kwoty dofinansowania (dla Uczestników będących podatnikami VAT).

Zgłoszenia

Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.brokereksportowy.pl.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy zapoznać się z załączonym poniżej Regulaminem wraz z załącznikami oraz:

 1. Uzupełnić formularz zgłoszeniowy on-line,
 2. Przesłać na maderska@investgda.pl wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną skany Załączników nr 3,7,8,9,10,11

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 11.02.2020 r, do godz. 15:00.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje

Agata Maderska
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
E-mail: a.maderska@investgda.pl
tel. (58) 722 03 08