InvestGDA zarządzanie zasobami

Misja gospodarcza: AI SOLUTIONS Finland 2021 (23.08 – 27.08.2021)

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” zaprasza pomorskich przedsiębiorców sektora MŚP działających w obszarze AI Solutions i oferujących produkty/usługi wykorzystujące możliwości sztucznej inteligencji m.in. w obszarze: XAI, Autonomous vehicles, Edge computing, NLP and speech, Digital Health Technologies do udziału w misji gospodarczej do Finlandii, mającej na celu poznanie możliwości eksportowych oraz rozszerzenie kontaktów handlowo – gospodarczych. Misja planowana jest w terminie 23 – 27 sierpnia 2021. Ramowy harmonogram misji w załączeniu.


Co oferujemy:

 • Przelot w obie strony
 • Transport lokalny (zgodnie z Ramowym Harmonogramem Misji)
 • Zakwaterowanie
 • Wyżywienie (zgodnie z Ramowym Harmonogramem Misji)
 • Ubezpieczenie
 • Udział w spotkaniach objętych Ramowym Harmonogramem Misji
 • Wejściówkę na SHIFT Business Festival (2 dni)
 • Możliwość nawiązania kontaktów handlowo – gospodarczych z międzynarodowymi przedsiebiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi oraz władzami dyplomatycznymi

Dofinasowanie:

Udział przedsiębiorców w misji gospodarczej będzie dofinansowany w max. 85% ze środków Unii Europejskiej, w formie pomocy de minimis.

Szacowany wkład własny przedsiębiorców:

 • 1 502,30 pln – dla Uczestników niebędących podatnikami VAT
 • 3 439,70 pln (w tym podatek VAT oraz VAT od kwoty dofinansowania) – dla Uczestników będących podatnikami VAT.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy zapoznać się z Regulaminem misji oraz:

 1. Uzupełnić  i przesłać formularz rekrutacyjny
 2. Przesłać wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną skany załączników nr 3,7,8,9,10,11 na adres a.maderska@investgda.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20.05.2021 r. (czwartek) do godziny 15:00.

Przedłużenie terminu składania zgłoszeń do dnia 24.05.2021 (poniedziałek) do godz. 15:00.

Formularz zgłoszeniowy oraz niezbędna dokumentacja dostępne na:

https://brokereksportowy.pl/aktualnosci-glowne/misja-gospodarcza-ai-solutions-finland-2021-23-27-08-2021-r/.