Profil

W ramach wsparcia obsługi inwestorów oferujemy usługi w zakresie doradztwa strategicznego, inwestycyjnego i finansowego.  Skutecznie wspieramy w poszukiwaniu oraz pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego. W oparciu o kompleksową analizę rynku i organizacji, opracowujemy plany strategiczne i optymalizujemy dotychczasowe modele biznesowe. Specjalizujemy się w procesie planowania oraz organizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, analizując możliwe modele organizacyjno-prawne i ich skutki finansowo-podatkowe. Świadczymy usługi dla jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych oraz podmiotów komercyjnych.

Oferta

Realizujemy usługi doradcze koncentrujące się na trzech obszarach:

Doradztwo strategiczne
Doradztwo strategiczne
 • Opracowanie strategii społeczno-gospodarczych
 • Budowanie strategii rozwoju działalności
 • Przygotowanie i analiza biznesplanów
Doradztwo finansowe
Doradztwo finansowe
 • Sporządzanie modeli finansowych i prognoz
 • Ocena skutków finansowych planowanych przedsięwzięć
 • Analizy finansowe projektów inwestycyjnych
Doradztwo inwestycyjne
Doradztwo inwestycyjne
 • Przygotowanie studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych
 • Opracowanie wniosków o dofinansowanie
 • Organizacja i koordynacja projektów inwestycyjnych
 • Pozyskiwanie finansowania pod realizację projektów inwestycyjnych

Doświadczenie

Dotychczas realizowaliśmy projekty doradcze głównie w wymienionych poniżej branżach gospodarki.
Wybrane projekty, które przedstawiają kwalifikacje naszego zespołu:

Gospodarka morska
 • Dokumentacja na potrzeby pomocy „Budowa terminala intermodalnego wraz z bocznicą kolejową w porcie północnym przy ul. Ku Ujściu w Gdańsku”
 • Przygotowanie terenów Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w ramach Invest in Pomerania 2020
 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach programu CEF dla projektu rozbudowy sieci drogowej i kolejowej na terenach portowych
Gospodarka odpadami
 • Studium lokalizacyjne i prawno-ekonomiczne dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych
 • Strategia Rozwoju Zakładu Utylizacyjnego
 • Studium możliwości i wykonalności powołania jednostki odbierającej odpady
 • Założenia koncepcji funkcjonowania systemu odbioru, nadzoru i kontroli zbierania odpadów komunalnych
Przemysł czasu wolnego
 • Studium wykonalności dla budowy obiektów sportowych (basen, stok narciarski, lodowisko)
 • Studium możliwości dla rozbudowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
 • Analiza uwarunkowań zagospodarowania terenu przy wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej
 • Biznesplan zagospodarowania budynków zabytkowej tkanki miejskiej na potrzeby społeczne i kulturalno-edukacyjne
 • Analiza funkcjonowania tramwaju wodnego w Warszawie i Gdańsku
Innowacje i Edukacja
 • Analiza finansowa i lokalizacyjna dla budowy i funkcjonowania węzła badawczo-rozwojowego
 • Wsparcie merytoryczne w procesie akceleracji innowacyjnych startupów
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie identyfikacji potrzeb rynku pracy i lokalnych uczelni wyższych w kontekście braków kadrowych
Usprawnienie systemu funkcjonowania podmiotów publicznych
 • Biznesplan dla instytucji kultury
 • Studium możliwości zagospodarowania Domu Kultury Wyspa Skarbów w Gdańsku
 • Polepszenie oferty gastronomicznej i handlowej dla zwiedzających w ogrodzie zoologicznym
 • Koncepcja rozwoju schroniska dla bezdomnych zwierząt
 • Wariantowa analiza modelu zarządzania i funkcjonowania miejskich wiat przystankowych i paneli reklamowych
 • Analiza możliwości wykorzystania nowych projektów mieszkaniowych pod wynajem w myśl ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania