Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

woj. pomorskie, Polska

Tel.: (58) 722 03 00
e-mail: office@investgda.pl

nr konta: 22 1160 2202 0000 0001 2687 3013
NIP: 583 305 46 20 REGON: 220714278

Oznaczenie sądu rejestrowego:
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000328827

Kapitał zakładowy 446.496.000 PLN