Żeglarstwo

Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego poszukuje partnerów do projektu uruchomienia bazy żeglarskiej, w której realizowana będzie działalność m.in. z zakresu edukacji żeglarskiej dla dzieci i młodzieży oraz sportów wodnych w Gdańsku. Podmioty zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o przesłanie zgłoszenia zawierającego opis wkładu (materialnego i niematerialnego) wnoszonego do projektu oraz działalności non for profit z zakresu edukacji żeglarskiej dzieci i młodzieży, która będzie realizowana w ramach tego projektu. Ponadto podmioty zainteresowane przystąpieniem do projektu zobowiązane są wykazać:

  1. co najmniej 10-cio letnie doświadczenie w obszarze edukacji żeglarskiej dzieci i młodzieży;
  2. posiadanie wykwalifikowanej kadry pedagogów i trenerów;
  3. realizowany program edukacyjno-sportowy w obszarze żeglarstwa;
  4. dotychczasowe osiągnięcia w zawodach krajowych i międzynarodowych.

Termin składania wniosków upływa w dniu 06 grudnia 2022 roku. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: fundacja@gfrg.gda.pl, z tytułem „Projekt edukacji żeglarskiej”