Wsparcie aktywizacji zawodowej

Największą uwagę w 2024 roku ze strony Fundacji uzyska inwestycja w młodych ludzi polegająca na wsparciu działań na rzecz edukacji i aktywizacji zawodowej dla rozwoju biznesu. 💼 Ten rok zaczęliśmy od wsparcia dwóch zupełnie przeciwstawnych projektów – twórczego i technicznego.

Projekt w zakresie szkolenia personelu spawalniczego w firmie Welding Performance qualification result Wiktor Gajowniczek umożliwi młodym ludziom (18+) wzięcie udziału w szkoleniu ze spawania różnymi metodami we wszystkich modułach z uwzględnieniem sektora obszaru morskiego. 🌊

Projekt „Witaj w domu – Witaj w Pracy” z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, znajdzie swoich uczestników wśród młodzieży twórczej i kreatywnej. Główną intencją projektu jest wsparcie zdrowia psychicznego poprzez sztukę, edukację i profilaktykę kondycji psychicznej. A kluczowym elementem będzie samodzielne zorganizowanie wielkiego gdańskiego Koncertu Talentów, w którym czynny udział weźmie ok. 120 młodych osób. 🤸🏻‍♀️🤸🏻‍♀️

Wspierając podobne projekty, rozumiemy, że inwestujemy we własną przyszłość. 🙌🏻

„Młodość to czas, w którym powinniśmy szukać swojej drogi i celu w życiu.” – Steve Jobs