Postępność!

Jeżeli połączyć słowa Postęp + Dostępność otrzymamy projekt Postępność, który już ponad 1,5 roku we współpracy z Politechniką Warszawską i firmą ANV Production realizuję Fundacja „Widzimy Inaczej”. Idea projektu polega na umożliwieniu dostępu do kultury i sportu osobom niewidomym i słabowidzącym.

W Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku odbyła się konferencja „Postęp w dostępności kultury” poświęcona popularyzacji technologii druku 3D jako jednemu z rozwiązań w dostępności dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. Dzięki makietom budynków, rzeźb i obrazów w druku 3D osoby niedowidzące oraz niewidzące mogą „zobaczyć”, jak wyglądają niedostępne do tej pory eksponaty muzealne. Konferencja o charakterze warsztatowym zebrała przedstawicieli teatrów, muzeów oraz urzędu miasta.

Gdańska Fundacją Rozwoju Gospodarczego której Fundatorem jest InvestGDA dołożyła swoją cegiełkę do organizacji tego wydarzenia. Wierzymy, że te działania wpłyną na poprawę dostępności różnych możliwości dla osób o szczególnych potrzebach.