IX Ogólnopolska Konferencja BeZee!

Jednym z głównych obszarów działalności Fundacji są działania na rzecz edukacji. Dlatego też wsparcie IX Ogólnopolskiej Konferencji BeZee organizowanej przez Inkubator STARTER było dla nas oczywiste. 🌟 Wspaniała inicjatywa, podczas której spotkali się przedstawiciele edukacji, biznesu i technologii, zjednoczeni wspólnym celem – tworzenia lepszych warunków dla rozwoju uczennic, uczniów i naszych szkół. Głównym tematem tegorocznej edycji było zastosowanie sztucznej inteligencji w edukacji, szczególnie w kontekście budowania relacji i rozwijania kompetencji przyszłości. Inspirująca część merytoryczna, rozmowy stolikowe, targi #EduShoe oraz zadania praktyczne – to wszystko stanowi kroki na drodze do zmiany edukacji na lepsze! 🚀

Fundacja z radością wspiera takie inicjatywy! 💙