Finansowanie projektów wsparcia aktywizacji zawodowej.

„Dobry uczynek jest jak nasienie, które zawsze przynosi piękne owoce.” 🌱

Od lat priorytetowym obszarem działalności Fundacji jest wspieranie działań na rzecz edukacji dla rozwoju biznesu oraz inwestowanie w wiedzę młodych ludzi. W tym roku, w ramach autorskiego programu „Edukacja dla Biznesu”, GFRG dofinansowała 5 projektów wsparcia aktywizacji zawodowej.

Wśród nich odnalazł się program szkoleniowy od Centrum Nowych Kompetencji (CNK) w Gdyni, którego celem jest pomoc uczniom z techników z województwa pomorskiego w zdobyciu umiejętności serwisantów urządzeń terminalowych.

Kolejnym projektem jest wsparcie aktywizacji zawodowej młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez edukację biznesową – PRZESIĘBIORCZOŚĆ/EKONOMIA SPOŁECZNA. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Świat Wrażliwy”. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane we współpracy z odnoszącym sukcesy przedsiębiorstwem społecznym „Caffe Aktywni”. 

Jesteśmy dumni, że takie projekty powstają w naszym Gdańsku, a my mamy możliwość je wspierać. 💞