Centrum Aktywności na Wyspie Stogi

Na terenie dzielnicy Stogi w ramach BO 2015, 2020, 2023 r. powstał duży Park sportowo-rekreacyjny umożliwiający spędzanie czasu wszystkim grupom wiekowym od dzieci do seniorów. Park stanowi znaczącą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną umożliwiającą różnorodną aktywność ruchową każdemu mieszkańcowi Gdańska.

Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego od blisko 6 lat wspiera projekty obejmujące rozwój Parku jako Centrum Aktywności poprzez dofinansowanie prowadzenia szkoleń sportowych, zabezpieczenie techniczne boisk i ich zaplecza, zapewnienie sprzętu sportowego, organizowanie zawodów i festynów sportowo-rekreacyjno-sąsiedzkich.

Wspierając tego typu projekty rozumiemy, że rekreacja ruchowa to nie tylko korzyść zdrowotna, ale także forma integracji sąsiedzkiej, towarzyskiej oraz międzypokoleniowej.