Akcja świąteczna „Każdy może pomóc”

Prezenty to nie tylko otrzymywanie, ale też dawanie radości.
W grudniu w ramach akcji „Każdy może pomóc” do domów dzieci i osób starszych w Gdańsku zawitał św. Mikołaj.

Tradycyjnie, pracownicy InvestGDA wraz z Fundacją dołożyli swoją cegiełkę i przygotowali w sumie 33 paczki dla dzieci i seniorów!

Dziękujemy również p. Iwonie Krynickiej z Silver oficyna wydawnicza za przekazanie książek dla naszych seniorów.

Gratulujemy świetnej organizacji autorom i partnerom akcji.

Dziękujemy naszemu Zespołowi za ogromne serce i chęć niesienia pomocy potrzebującym.

Cieszymy się ze wzrastającej rok rocznie liczby darczyńców. Marzymy o tym, żeby każda osoba w potrzebie została obdarowana.