Zlokalizowany w dzielnicy Kokoszki w bliskiej odległości od Obwodnicy Trójmiasta i Portu Lotniczego. W roku 2012 został wybudowany drogowy układ wewnętrzny Parku wraz z całą infrastrukturą. Inwestycja została zrealizowana za kwotę 25 mln zł ze środków InvestGDA. Każda działka  inwestycyjna w  Parku ma bezpośredni dostęp do mediów: prądu, wody, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Obecnie 96% obszaru Parku zostało skomercjalizowane, pozostawiając do zagospodarowania teren o powierzchni 1,75 ha.

Atutem terenów inwestycyjnych jest bliskość portu lotniczego, bezpośredni dostęp do sieci kolejowej oraz fakt, że teren objęty jest statusem specjalnej strefy ekonomicznej zarządzanej przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną Sp. z o.o. Umożliwia to inwestorom uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego, a także podatku od nieruchomości.

Najnowsze aktualności