Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego jest podmiotem powołanym w dniu 3 grudnia 2015 roku przez Fundatora – Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w celu realizowania zadań z obszaru CSR spółki. Działania Fundacji w największym stopniu wspierają rozwój gdańskiego rynku pracy, a także społeczność lokalną poprzez dofinansowanie w obszarach m.in. kultury, sportu, edukacji, gospodarki, ochrony środowiska, itp. Fundacja realizuje także szeroko pojętą działalność dobroczynną w wielu dziedzinach życia społecznego.