6 grudnia 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2018/BROKER/OSLO z dnia 6 grudnia 2018 r. Organizacja i logistyka spotkań biznesowych w Oslo.

loga - efrr

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2018/BROKER/OSLO z dnia 6 grudnia 2018 r.

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. ogłasza Zapytanie Ofertowe na świadczenie usługi organizacji i logistyki spotkań biznesowych pomorskich MŚP w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Oslo realizowanego w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE wraz z załącznikami_Wydarzenie w Oslo 06.12.2018

PBE-LOGO-WYBRANE-OK--04_JPG

 

 

Projekty UE