28 września 2017

ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA POŁĄCZENIA DROGOWEGO ULICY PROF. WITOLDA ANDRUSZKIEWICZA Z ULICĄ NOWĄ PORTOWĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ W POMORSKIM CENTRUM INWESTYCYJNYM W GDAŃSKU

Najnowsze aktualności