6 marca 2015

Wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń na misję do Chin

Programnews

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

oraz

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.

przedłużają zaproszenie dla pomorskich firmy z sektora MŚP do uczestnictwa

w  Misji Gospodarczej Województwa Pomorskiego do Chin

połączonej z udziałem w międzynarodowych targach SIAL CHINA 2015 The Asian food Marketplace, w dniach 6-8 maja 2015 r.,  odbywających się w  Szanghaju.

Misja organizowana jest w ramach projektu pt.: „System wsparcia pomorskich MŚP w Chinach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej I Rozwój i innowacje w MŚP, Działania 1.6 Promocja gospodarcza regionu, Poddziałania 1.6.2 Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw.

W Misji mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa spełniające łącznie następujące warunki:

  • Prowadzą działalność gospodarczą minimum 24 miesiące (na dzień złożenia wniosku)
  • Posiadają siedzibę i prowadzą działalność na terenie województwa pomorskiego
  • Należą do sektora MŚP
  • Preferowane będą firmy, których działalność związana jest z branżą spożywczą.

Nowy termin nadsyłania wniosków:  13 marca.2015 roku do godz. 15:00

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, wysłać pocztą bądź mailem na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

ul. Arkońska 6/A3

80-387 Gdańsk

e-mail: magdalena.kowalewska-pahlke@arp.gda.pl

wraz z dopiskiem – Rekrutacja na misję do Chin – SIAL CHINA 2015

 Wnioski nadsyłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data i godzina wpłynięcia wniosku do ARP S.A.

Formularz zgłoszeniowy – SIAL CHINA 2015

Kryteria naboru firm na Misję – SIAL 2015

Regulamin Misji gospodarczej do Chin – SIAL 2015

Najnowsze aktualności