5 listopada 2018

“Wstępna ocena koncepcji budowy całorocznego lodowiska w Gdańsku”

OcenaKoncepcjiCalorocznegoLodowiska

“Wstępna ocena koncepcji budowy całorocznego lodowiska w Gdańsku” została opracowana przez zespół InvestGDA.

Projekt zawiera:

I. Wprowadzenie

II. Analiza pomorskiego rynku sportów zimowych

III. Analiza popytu na usługi całorocznego lodowiska w Gdańsku

IV. Benchmarking całorocznych lodowisk oraz infrastruktury towarzyszącej.

V. Analiza lokalizacyjna usytuowania całorocznego lodowiska na obszarze miasta Gdańska

VI. Ogólne uwarunkowania budowy i eksploatacji całorocznego lodowiska

VII. Wstępny kosztorys realizacji przedsięwzięcia.

VIII. Koszty utrzymania całorocznego lodowiska

IX. Analiza SWOT realizacji przedsięwzięcia

X. Rekomendacje i wnioski

Najnowsze aktualności