9 lipca 2015

Uroczyste otwarcie siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku

Polska Agencja Kosmiczna została powołana ustawą z dnia 26 września 2014 roku. Półroczny okres działania Agencji, zakończony w maju br. doprowadził do powołania dyrektora Biura Organizacyjnego Agencji i siedemnastoosobowej Rady, której przewodniczy Czesław Mroczek, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ponadto:

  • przedstawiono plan działania Polskiej Agencji Kosmicznej na rok 2015,
  • wyłoniono w drodze konkursu na pięcioletnią kadencję prezesa prof. Marka Banaszkiewicza
  •  utworzono siedzibę PAK w Gdańsku (Gdańskim Parku Naukowo
    – Technologicznym).

Otwarcie centralnej siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 3 odbędzie  się w dniu 10 lipca br. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele władz Trójmiasta, regionu członkowie Rady PAK, parlamentarzyści i eksperci skupieni w Grupie ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej, dyrektorzy agencji finansujących naukę, przedstawiciele środowisk naukowych, przedstawiciele resortów i osoby od lat zajmujące się działalnością kosmiczną. Europosłów będzie reprezentował Profesor Jerzy Buzek.

Podczas spotkania prof. Marek Banaszkiewicz prezes Polskiej Agencji Kosmicznej opowie o planach Agencji, możliwości pomorskiego sektora kosmicznego, będzie również czas na dyskusję nt. modelu rozwoju sektora kosmicznego w Polsce i nad rolą Agencji w tym procesie.

Działania Agencji koncentrują się przede wszystkim na:

  • współpracy międzynarodowej – podpisano umowy o współpracy z agencjami kosmicznymi Francji, Ukrainy i Włoch;
  • współorganizacji przez Agencję konferencji naukowych i spotkań środowiska kosmicznego – dotychczas zorganizowano konferencje IRMAST (Gdańsk), Forum Innowacji w Rzeszowie, konferencje EUCASS-2015 (Kraków);
  • współpracy ze środowiskami naukowymi i przemysłowymi nad przygotowaniem projektów dotyczących platform satelitarnych, instrumentów na misje kosmiczne i zastosowań technik satelitarnych w nawigacji i obserwacjach Ziemi.
Najnowsze aktualności