27 marca 2019

Seminarium „Export Professionals II” 10 -11 maja 2019

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku serdecznie zaprasza na organizowane w ramach programu Pomorski Broker Eksportowy seminarium „Export Professionals II – Strategia ekspozycji na rynkach zagranicznych i marketing dóbr konsumpcyjnych”.

Biorąc w nim udział dowiesz się m.in.:

·       Czym jest Value Proposition Canvas oraz jak przeprowadzić analizę potrzeb klienta zagranicznego; 

·       Jak zaadoptować produkt do wymogów rynków zagranicznych;

·       Jakie są strategie promocji i kreowania wizerunku;

·       Jakie są strategie komunikacji marketingowej na rynkach zagranicznych;

·       Jakie są narzędzia marketingowe oraz poznasz ich praktyczne zastosowanie (między innymi wykorzystanie Internetu  w działalności eksportowej – handel elektroniczny);

·       Jak prowadzić aktywności e-commerce (narzędzie, dobre i złe praktyki).

Seminarium poprowadzi Pan Łukasz Żak – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od ponad 12 lat podejmuje działania wspierające polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. Przez ponad dekadę zaangażowany w projekty Komisji Europejskiej wspierające rozwój firm na rynkach UE i EOG (Euro Info Centre i Enterprise Europe Network) realizowane przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – SCP. W ramach projektu EEN członek grupy sektorowej Services & Retail, w której współpracował z zagranicznymi partnerami w zakresie międzynarodowego rozwoju współpracy przedsiębiorstw na płaszczyźnie wymiany handlowej i usługowej. Aktywnie działa i wspiera przedsiębiorców w zakresie transgranicznego świadczenia usług, delegowania pracowników, prawa pracy oraz budowania właściwych strategii eksportowych polskich firm. Doradzał kilkudziesięciu firmom z sektora budowlanego, przemysłowego czy handlowego, skutecznie wspierając ich działalność na rynkach zagranicznych m.in. w takich krajach jak Niemcy, Dania, Austria, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania, Szwecja czy Norwegia.

Ramowy program zajęć:

1. Value Proposition Canvas – czyli jak dostarczyć zagranicznemu klientowi realną wartość – warsztaty.

2. Analiza potrzeb klienta zagranicznego:

·        Jawne i ukryte motywy zakupów 

·        Badanie potrzeb i interesów klienta – jak poznać jego perspektywę

·        Czynniki kulturowe oraz gospodarcze decyzji zakupowych

3. Storytelling – czyli jak zbudować więź z klientem – zajęcia warsztatowe:

·        Zasady budowania historii

·        Siła argumentów

·        Wyróżniki firmy

4. Adaptacja produktu do wymogów rynków zagranicznych.

·        Wymogi techniczne i prawne

·        Aspekty społeczno – kulturowe (kolor, język, tradycja)

5. Strategie promocji i kreowania wizerunku.

6. Strategie komunikacji marketingowej na rynkach zagranicznych.

7. Narzędzia marketingowe oraz ich praktyczne zastosowanie

·        Narzędzia tradycyjne

·        Narzędzia elektroniczne

·        Zasady tworzenia przekazu informacyjnego w działaniach eksportowych

8.  Prowadzenie aktywności e-commerce w działalności eksportowej.

·        Rozpoznanie lokalnego rynku i dopasowanie działalności do wymagań zagranicznych klientów

·        Audyt SEO

·        Wykorzystanie narzędzi marketingowych w eksportowych działaniach e-commerce

·        Dostosowanie zasad płatności 

·        Treści oraz język przekazu

·        Aspekty związane z dostawą towarów

·        Aspekty prawne prowadzenia aktywności e – commerce

9. Case study – dobre i złe praktyki.

Harmonogram spotkania

10.05.2019, godzina 9:00-16:00

08:30   Rejestracja

09:00   Powitanie uczestników

09:05   I sesja zajęć

11:30   Przerwa kawowa

11.45     II sesja zajęć

14.00   Przerwa kawowa

14.15   III sesja zajęć

16.00   Zakończenie

11.05.2019, godzina 9:00-14:00

08:30  Rejestracja

09:00  I sesja zajęć

11:30  Przerwa kawowa

11.45  II sesja zajęć

14.00  Zakończenie

Seminarium odbędzie się w dniach 10-11.05.2019 r. w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym w budynku B, sala 002 (parter).

„Export Professionals II” to drugie seminarium z cyklu 4 dwudniowych intensywnych spotkań wypełnionych praktyką i wiedzą ekspercką w zakresie organizacji i rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstwa. Kolejne seminaria będą poświęcone następującym zagadnieniom:
 
• „Export Professionals III” – Zagadnienia prawne związane z działalnością eksportową 12-13.04.2019 r.; • „Export Professionals IV” – Strategia budowania relacji b2b i wchodzenia na rynek zagraniczny 27-28.04.2019 r

 • Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.brokereksportowy.pl w zakładce Aktualności.

• Szczegółowe informacje: Magdalena Piskor, e-mail: magdalena.piskor@swp.gda.pl, tel. 530 932 262

Najnowsze aktualności