8 lutego 2016

Roczne utrzymanie miejsca pracy 2 100 x 12 miesięcy

Wraz z początkiem roku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uruchomił kolejną usługę promującą inwestycje w kapitał ludzki. Refundacja kosztów zatrudnienia 12/12  ma wspierać finansowo przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy dla osób, które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia. Propozycja Urzędu zakłada zwrot wynagrodzenia wypłacanego nowemu pracownikowi w kwocie nie przekraczającej 2 100 zł brutto. Środki te wypłacane będą co miesiąc przez okres jednego roku, łączna kwota pomocy wyniesie więc 25 200 zł. Udzielone wsparcie będzie mieć charakter bezzwrotny, o ile przyjęta do pracy osoba utrzyma swój etat przez co najmniej 24 miesiące.

O pieniądze ubiegać się mogą pracodawcy, którzy w okresie ostatnich 6 miesięcy nie zmniejszali poziomu zatrudnienia oraz mogą skorzystać z tzw. pomocy de minimis. Tyle wymogi podstawowe.

Do 2018 roku planujemy udzielić łącznie 500 refundacji. Jednak ze względu na atrakcyjne warunki wsparcia może się okazać, że  chętnych będzie znacznie więcej – twierdzi Bożena Szpek z gdańskiego urzędu pracy. – W takiej sytuacji mogą zostać zastosowane dodatkowe kryteria – dodaje.

W praktyce oznacza to, że PUP może preferować firmy działające na rynku przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz inwestorów planujących utworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gdańska lub powiatu gdańskiego. Podczas rozpatrywania wniosku pod uwagę mogą być brane także oferowane przez pracodawcę warunki pracy i płacy. Im będą one lepsze, tym większa będzie szansa na pozyskanie środków.

Firmy, które otrzymają wsparcie finansowe, mogą też liczyć na pomoc PUP w doborze najlepszych kandydatów. Po określeniu przez pracodawcę oczekiwań dotyczących np. wykształcenia lub posiadanych umiejętności, wybrana zostanie grupa osób, które w największym stopniu odpowiadają tym wymogom. O tym jednak, kto ostatecznie podejmie zatrudnienie zdecyduje sam pracodawca.

Procedura aplikowania o refundację jest prosta. Wystarczy pobrać ze strony internetowej www.pup.gda.pl i prawidłowo wypełnić wniosek o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Druk należy następnie złożyć w kancelarii PUP (ul. 3 Maja 9, pok. 214).

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Programów i Obsługi Pracodawców Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz pod numerem telefonu /58/ 732-52-47.

(Łukasz Iwaszkiewicz, PUP Gdańsk)

Najnowsze aktualności