13 maja 2019

PRZEDŁUŻENIE TERMINU DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ DO DNIA 24 MAJA 2019 R.! MISJA GOSPODARCZA DO USA, 03.11.2019 – 13.11.2019. – ZMIANA § 4 UST. 1 ORAZ § 5 UST. 4 I UST. 6.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości gorąco zaprasza do udziału w Misji gospodarczej, która odbędzie się w dniach:03.11.2019 – 13.11.2019 w USA organizowanej w ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego.

Wyjazd na Misje pomoże Twojej firmie zdynamizować ekspansję zagranicznę w oparciu o merytoryczne spotkania z przedstawicielami funduszy inwestycyjnych, ekspertami, mentorami oraz przedstawicielami przedsiębiorstw z rynku amerykańskiego

Serdecznie zapraszamy firmy z branży ICT.

Udział w Misji gwarantuje:

  • Udział w spotkaniach,
  • zakwaterowanie,
  • transport
  • wyżywienie
  • ubezpieczenie

 

Szacowany wkład własny przedsiębiorcy przy maksymalnym dofinansowaniu 85% kosztów wynosi  8 360,00 zł brutto (3300,00  netto + VAT + VAT od dotacji) PLN.

Zgłoszenia chęci udziału w misji przyjmujemy do 24.05.2019r.

  • formularz zgłoszeniowy dostępnego w wersji on-line poniżej do godz. 12.00,
  • wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną skany Załącznika nr 2, nr 4, nr 9 nr 10 nr 11, oraz nr 12 do godz. 14.00.

 

Szczegółowe informacje: Agnieszka Balcewicz, e-mail: broker@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 60

Anna Miler, e-mail: broker@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 54

Najnowsze aktualności