24 września 2012

Misja gospodarcza do Azji

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. wspólnie z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (INVESTGDA) i Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. jest beneficjentem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, Poddziałanie 1.6.1. pt. „Promocja gospodarcza województwa pomorskiego na terenie Azji południowo-wschodniej”, realizowanego w okresie 01.07.2010-30.11.2010.

Przedmiotem projektu są działania mające na celu promocję potencjału gospodarczego województwa pomorskiego w krajach Azji południowo-wschodniej – Singapurze, Hong Kongu oraz dynamicznie rozwijającej się stolicy Malezji – Kuala Lumpur. Połączone zostaną doświadczenia, ambicje i cele instytucji pomorskich, wsparte potencjałem i pozycją Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, których udział w realizacji projektu podnosi rangę polskiej oferty.

Zaplanowana i precyzyjnie przeprowadzona kampania reklamowa zaowocuje rozwojem kooperacji pomorskich MŚP w formie kontaktów eksportowych bądź wykonawstwa dla inwestycji zagranicznych ściągniętych do regionu. Ponadto, zniweluje również główne bariery stojące przed potencjalnymi pomorskimi eksporterami i wypromuje atrakcyjność inwestycyjną Pomorza wśród zagranicznych inwestorów z regionu południowo – wschodniej Azji.

Najnowsze aktualności