12 sierpnia 2015

Misja gospodarcza do USA i Niemiec

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. jest beneficjentem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Tytuł projektu: „Misje gospodarcze kluczowym działaniem na rzecz wzmocnienia konkurencyjności pomorskich przedsiębiorców oraz ich profesjonalnego wsparcia na rynkach międzynarodowych, tj. w USA i w Niemczech”.

Najnowsze aktualności