23 października 2015

Programy Operacyjne Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus

Programy Operacyjne służą wdrażaniu Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Wskazują główne zadania i działania na których będzie opierał się rozwój Miasta w następnych latach.

Aktywne zaangażowanie gdańskiej społeczności na rzecz planowania rozwoju Miasta w tym otwarte konsultacje społeczne stanową kluczową wartość wpisaną w Strategię Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus.

Programy Operacyjne obejmują dziewięć obszarów:

1. EDUKACJA
2. ZDROWIE PUBLICZNE I SPORT
3. INTEGRACJA SPOŁECZNA I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA
4. KULTURA I CZAS WOLNY
5. INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
6. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA
7. INFRASTRUKTURA
8. MOBILNOŚĆ I TRANSPORT
9. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Wyniki prac z uwzględnieniem konkretnych działań, projektów inwestycyjnych, które mają być realizowane w ramach Strategii przedstawia:

Projekt-Programów-Operacyjnych

Miasto Gdańsk rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Programów Operacyjnych do dokumentu „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”. Konsultacje potrwają do 19 listopada.

Do udziału w konsultacjach zaproszeni są wszyscy gdańszczanie oraz podmioty społeczne i gospodarcze z siedzibą na terenie Gdańska.

Jak zaopiniować projekt Programów:

Opinie lub uwagi do projektu aktualnego kształtu dokumentu można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy strategia@gdansk.gda.pl lub składać osobiście w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 w sali Zespołu Obsługi Mieszkańców Nr 3, przy stanowiskach nr 14-17, w dniach i godzinach pracy urzędu. W ramach konsultacji zaplanowano również otwarte spotkanie konsultacyjne. Odbędzie się ono w dniu 29 października w godz.17.00-19.00 w Europejskim Centrum Solidarności. Spotkanie z Koordynatorami Programów będzie okazją do przedyskutowania zapisów projektu dokumentu oraz złożenia swoich uwag za pośrednictwem formularza konsultacyjnego.”

Najnowsze aktualności