22 czerwca 2018

Pomorski Broker Eksportowy – informacje o projekcie

 broker_logo

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego jest Partnerem w projekcie „Pomorski Broker EksportowyKompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Projekt „Pomorski Broker Eksportowy” skierowany jest do przedsiębiorców sektora MŚP posiadających siedzibę swojej działalności na terenie województwa pomorskiego. Celem projektu jest wsparcie pomorskich przedsiębiorców w działaniach eksportowych. Odbiorcami aktywności oferowanych w ramach projektu mogą być przedsiębiorcy działający już na rynkach zagranicznych, jak również podmioty rozpoczynające działania eksportowe.

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” realizuje działania związane z organizacją międzynarodowych wydarzeń oraz misji gospodarczych.

PBE.jpg

Projekty UE