23 października 2017

POMERANIA CONNECT – MISJA GOSPODARCZA ZE STANU NEWADA W GDAŃSKU

Wizyta delegacji gospodarczej ze ze Stanów Zjednoczonych – Gdańsk, 20.10.2017

Skład delegacji amerykańskiej to m.in. przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu  m.in z Polsko – Amerykańskiej Izby Handlowej z Newady, Uniwersytetu w Newadzie, a także przedstawiciele Biura Gubernatora ds. Rozwoju Gospodarczego Stanu Newada. 

Gościem specjalnym był Brian Sandowal – Guberantor Stanu Newada.

ecs_sandoval-018_p

Przedstawiciele pomorskich MŚP  – dla których głównie dedykowane było spotkanie – mieli okazję uczestniczyć  w oficjalnej części wizyty jak również w 2-godzinnym networkingu po oficjalnej części spotkania. Był to czas na nawiązywanie kontaktów. Być może dla którychś z pomorskich firm rozmowy będą miały ciąg dalszy i przyniosą realne kontrakty handlowe? Aktualnie w Trójmieście jest ok. 20 tys. miejsc pracy stworzonych jest przez Amerykanów, a co piąty inwestor w regionie pochodzi z USA.

Podczas spotkania podpisany został list intencyjny pomiędzy Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza a Polsko  – Amerykańską Izbą Handlową z Newady.

IMG_2444

 

list intencyjny

Druga część spotkania to m.in. wizyta Gubernatora na Westerplatte gdzie złożył wieniec pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża.

Westerplatte

W tym czasie pozostała część delegacji udała się na spotkania do Inkubatora Starter, część z wizytą do firmy State Street, a kilku przedstawicieli z Newady odwiedziło Politechnikę Gdańską.

20171020_145656

Spotkanie odbyło się w Sali Senatu Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej (fot. K. Krzempek)DSC_0608

Pomerania Connect to pierwsze spotkanie  zorganizowane przez InvestGDA w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. W przyszłym roku planowane są dwie misje wyjazdowe dla MŚP, do Norwegii i USA.  

PBE-LOGO-WYBRANE-OK--04_JPG

Pomorski Broker Eksportowy to projekt wspierający aktywność eksportową firm z naszego regionu. Powstał z inicjatywy pomorskich Instytucji Otoczenia Biznesu,  jest projektem partnerskim realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza – lidera projektu,   Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość/O. terenowy Gdańsk, Inkubator STARTER, INVESTGDA i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Każda z instytucji odpowiada za realizację konkretnych działań zaplanowanych w projekcie.  

Projekty UE