Zlokalizowane przy Trasie Sucharskiego w pobliżu Portu Gdańsk oraz Głębokowodnego Terminala Kontenerowego. Obszar parku obejmuje powierzchnię ok. 67 ha z możliwością podziału na mniejsze działki. W 2015 roku został zrealizowany pierwszy etap układu drogowego umożliwiający dostęp do terenu bezpośrednio z Trasy Sucharskiego. Wykonano również odcinek sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Wzdłuż Trasy Sucharskiego znajduje się gazociąg średniego ciśnienia.

Dzięki dynamicznie rozwijającej się infrastrukturze obszaru Trójmiasta, Pomorskie Centrum Inwestycyjne posiada znakomity dostęp do krajowych i międzynarodowych połączeń drogowych, kolejowych, lotniczych oraz morskich.

W roku 2019 zrealizowano I etap budowy wewnętrznego układu drogowego wraz z infrastrukturą do obsługi terenów inwestycyjnych oraz rozprowadzenie w terenie układu sieci na wzór Parku w Kokoszkach. Na obszarze Parku przy trasie Sucharskiego w 2015 roku oddano do użytku biurowiec KOGA o powierzchni 8 tys. m².

Najnowsze aktualności