Zlokalizowany w pobliżu Rafinerii LOTOS, „Oczyszczalni Wschód” i drogi krajowej nr 7 teren o powierzchni 24 ha. Obecnie tereny przeznaczone pod park są własnością InvestGDA. W 2013 roku została opracowana kompleksowa koncepcja rozbudowy układu drogowego wraz z odwodnieniem całego terenu i doprowadzeniem sieci mediów do granicy wszystkich działek inwestycyjnych (prąd, woda, kanalizacja sanitarna).

Lokalizacja Parku Płonia pozwala na umiejscowienie projektów inwestycyjnych mających wysokie wymagania odnośnie infrastruktury oraz intensywności i rodzaju produkcji.

Najnowsze aktualności