13 czerwca 2018

Ogłoszenie o konkursie na udział w misji gospodarczej do USA i Kanady

 loga ue

 Zaproszenie dla firm MŚP z sektora ICT z siedzibą w woj. pomorskim

do udziału w konkursie:

 

MISJA GOSPODARCZA DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH I KANADY

4-15 września 2018r.

San Francisco, San Jose, Reno, Las Vegas, Toronto

 

PROGRAM: W każdym mieście przewidujemy spotkania z:

 • lokalnymi firmami,
 • izbami gospodarczymi,
 • parkami naukowo-technologicznymi,
 • inwestorami,
 • ośrodkami naukowo-technologicznymi.

Możliwe wizyty i spotkania networkingowe:

 • San Francisco: konferencja Tech Crunch Disrupt SF 2018,
 • San Jose: Facebook/Google, Plug&Play Incubator,
 • Reno: Centra: Innowacyjne oraz Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Nevady (UNR)
 • Carson City: co-working AdamsHub i Biuro Gubernatora ds. Rozwoju Gospodarczego
 • Las Vegas: wizyta w SWITCH (SuperNAP), akcelerator Work in Progress, NIAS (Newadyjski Instytut Systemów Autonomicznych)
 • Toronto: DMZ, MaRS Innovation, CDL-Toronto

 

OSTATECZNY PROGRAM MISJI POWSTANIE W POROZUMIENIU Z WYBRANYMI FIRMAMI.

 

LICZBA FIRM: Przywidujemy udział max. 10 firm MŚP z sektora ICT.

 

KOSZT UDZIAŁU: Szacowana wartość udziału w misji:

 • 20 082,00 zł,
 • Dofinansowanie: 85% kosztów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • Koszty dla firm to 15% wkład własny.

 

ZGŁOSZENIA: Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie:
                         www.brokereksportowy.pl w zakładce Aktualności.

 

ORGANIZATOR: Misja jest organizowana w ramach projektu POMORSKI BROKER EKSPORTOWY,
                             przez Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA) Sp. z o.o.

 

ZAKOŃCZENIE KONKURSU: ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO DNIA 20 CZERWCA, DO GODZ. 18.00.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Projekty UE